Albania


Strona główna -> Albania
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   

Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Albania jest średniej wielkości krajem położonym w południowej części Europy. Właściwa nazwa, to Republika Albanii, co mówi wyraźnie o panujących w tym kraju ustroju politycznym. Większość ludności skupiona jest w stolicy, będącej jednocześnie centrum finansowym kraju. W ostatnich latach nastąpił dość intensywny rozwój tego kraju, który jeszcze 20 lat temu cechował ponad 90-procentowy analfabetyzm. Dziś po reformach parlamentarnych Albania rozwija się gospodarczo będąc poważnym kandydatem do Unii Europejskiej. Na polu europejskim kraj cechuje się dużą aktywnością należąc do takich organizacji, jak OBWE, NATO, ONZ, Rada Europy czy WTO oraz założycielem Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.


Albania to kraj górzysty, zachęcający naturalną przyrodą.

Geografia

Republika Albanii to kraj leżący w południowo- wschodniej Europie, na Bałkanach. Państwo graniczy z czterema innymi krajami: Grecją, Macedonią, Czarnogórą i Kosowem. Najdłuższa jest granica z Grecją, licząca 282 km. Pozostałe oscylują pomiędzy 114 a 170 km. Albania może się poszczycić dostępem do morza, co pozytywnie wpływa na gospodarkę kraju i panujący tu klimat. Kraj ma dostęp zarówno do Morza Jońskiego jak i do Morza Adriatyckiego. Jego granice wyznacza też Cieśnina Otranto, za którą znajdują się Włochy. Ogólna długość granic Albanii wynosi 1082 km, w tym granice lądowe, to 720 km. Stolica kraju jest Tirana licząca ponad 800 tysięcy mieszkańców. Inne większe miasta, to Durres, Elbasan, Wlora, Szkodra, Kamza, Korcza i Fier, wszystkie pomiędzy 60 a 120 tysięcy mieszkańców. Albania jest krajem górzystym, a pasma górskie pokrywają około ¾ powierzchni. Najwyższym szczytem jest Korab, liczący 2764 m npm. Nie ma tu wielu rzek czy jezior, a do największych można zaliczyć rzeki Drin i Wjosa oraz jeziora Szkoderskie, Ochrydzkie i Prespa.

Historia

Historia Albanii wiąże się jeszcze z czasami starożytnymi, przed naszą erą. Pierwotnymi mieszkańcami tych terenów byli Ilirowie, czyli starożytny lud indoeuropejski. W II wieku naszej ery istniało tu już sporej wielkości państwo, o czym świadczą dowody o podbiciu go i uzależnieniu przez Rzymian, a 150 lat później włączeniu do Cesarstwa Bizantyjskiego. Dowody na pojawienie się Słowian pochodzą z IX wieku, kiedy to istniało na tych terenach Cesarstwo Bułgarii. Dopiero w XII wieku pojawiła się na mapach Europy Albania. Niestety po 200 latach została ona podbita przez Serbów, a 50 lat później przez Turków. W tym okresie w Albanii miało miejsce powstanie czasowo wyzwalające Albańczyków. Była to jednak wolność krótkotrwała, bowiem w XV wieku znów zapanowali nad krajem Turcy. Był to okres rozwoju islamu. Wiek XIX przyniósł ruchy narodowowyzwoleńcze Rilindja, w efekcie których została ogłoszona przez Kongres Narodowy deklaracja niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej Albania była kolejno księstwem, królestwem, republiką i ponownie królestwem. Był to okres stałych niepokojów zwłaszcza na terenach przygranicznych, z uwagi na apetyty Grecji i Serbii na tereny kraju. I wojna światowa to czas okupacji Serbów, Austriaków i Włochów, ale też pierwsze inwestycje w infrastrukturę, w tym drogi. Po wyzwoleniu Albania stała się republiką unikając włączenia do Jugosławii. Powojenne rządy Envera Hodży były zdecydowane i twarde, co doprowadziło do silnej komunizacji, ogłoszenia ateizmu i zacofania gospodarczego. Dopiero po jego śmierci w 1995 roku do władzy doszli demokraci, a kraj wszedł w nowy etap rozwoju.

Ludzie

Albania liczy obecnie ponad 3 miliony mieszkańców, ale ich liczba wahała się w czasie zależnie od sytuacji politycznej. Po upadku komunizmu. Szczególnie intensywny spadek zanotowano po 1998 roku, kiedy to Albańczycy rozpoczęli masową emigrację do sąsiednich Włoch oraz do Grecji. Średnia wieku albańskiego społeczeństwa to około 29 lat, co oznacza, że jest to społeczeństwo młode, ale jednocześnie spadł przyrost naturalny, co nie wróży dobrze na przyszłość. Z drugiej strony średnia długość życia w tym kraju wynosi aż 77,4 lat. Albańskie społeczeństwo jest też jednolite etnicznie, ponieważ poza Albańczykami inne narodowości stanowią zaledwie 5%. Są to głównie Grecy i Macedończycy. Mieszkańcy skupiają się głównie w okolicach większych miast, gdzie gęstość zaludnienia wzrasta trzykrotnie. Najsłabiej zaludnione są górskie obszary na wschodzie. Umieralność noworodków jest średnia i wynosi około 20 na 1000 urodzin. Jest to około 2,5 raza więcej niż w Polsce, ale o 4 razy mniej niż w niektórych krajach afrykańskich. Najczęściej używanym językiem jest oczywiście albański, ale w niektórych rejonach można też usłyszeć grecki, arumuński, romski oraz języki słowiańskie. Dominująca religią jest islam, choć wyznaje go około 64% społeczeństwa. Inne praktykowane religie, to chrześcijaństwo (29,6%), agnostycycm i ateizm.

Gospodarka

Gospodarka Albanii oparta jest o surowce naturalne, ale chociaż Albania znajduje się w fazie dość intensywnego rozwoju, to nadal nie należy do społeczeństw bogatych. Prawie czwarta część ludności żyje nadal na skraju ubóstwa. Króluje przede wszystkim przemysł wydobywczy miedzi, żelaza, niklu, węgla, gazu ziemnego, a także ropy naftowej. Nad jeziorem Prespa są jedne z największych w świecie złóż naturalnego asfaltu. W Albanii dobrze prosperują też liczne są zakłady metalowe, elektrotechniczne, włókiennicze i przetwórstwa płodów rolnych, cementownie i fabryki wyrobów tytoniowych. Na terenach nizinnych rozwija się rolnictwo i uprawa drzewek owocowych, a w rejonach górskich hodowla kóz i owiec. Na wysokim poziomie stoi też produkcja wełny. W kiepskim stanie jest natomiast komunikacja i stan dróg. W Rinas znajduje się główny port lotniczy, obsługujący turystów, którzy stanowią coraz pokaźniejsze źródło przychodów kraju. Kraj niestety stale się zadłuża, co wynika w przewagi importu nad eksportem, a przygotowanie do Unii Europejskiej wymaga niestety wielu lat.

Kultura

Chociaż Albania jest krajem islamu to tolerancja panuje tutaj duża, a w zawiązku z tym i rozwój kultury nie jest zbytnio ograniczany nakazami i zakazami. Do kraju przyciągają liczne zabytki pozostałe zarówno po okresie panowania Bizancjum, jak i z czasów innych kultur. Na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano w‭ ‬2008‭ ‬r.‭ ‬miasto Berat,‭ ‬starożytne Antipatrea,‭ ‬założone w II w.‭ ‬p.n.e.,‭ ‬stanowisko archeologiczne Butrint na miejscu greckiej kolonii i miasta portowego z VII w.‭ ‬p.n.e. ‬Także Gjiroastra,‭ ‬zwane Srebrnym Miastem. Niezwykle charakterystyczny jest wyraźny podział na kobiety i mężczyzn. Ci pierwsi spędzają czas głównie w lokalach przy kartach i napojach, natomiast kobiety zajmują się obowiązkami domowymi. Po 22.00 raczej trudno spotkać na ulicy kobietę. Duże znaczenie ma gościnność. Na powitanie i pożegnanie podaje się rękę a z bliskimi znajomymi całuje w policzek bez względu na płeć. Przed wejściem do domu lub mieszkania prywatnego,‭ ‬należy zdjąć buty.‭ Tradycyjnie gospodarz częstuje czarną kawą po turecku i słodkim poczęstunkiem.‭

Miasta zabytkowe

Jednym z najpiękniejszych albańskich miast jest Kruja. Stanowi ono architektoniczna perełkę kraju. Położona na zboczach górskich jest świadectwem ponad tysiącletniej historii. U stóp miasta rozciąga się morze. Na szczycie góry widnieje zamek z VI wieku, wybudowany na planie elipsy, Zamek posiadał aż 9 wież obronnych. Dziś znajduje się w nim muzeum Skanderberga i etnograficzne. Urokiem Krui są liczne przytulne knajpki. Z kolei Berat to „miasto tysiąca okien”. Swoją nazwę zawdzięcza wielkim i barwnym okiennicom na ścianach domów. Tu również można podziwiać ruiny zamku. W Butrint można obejrzeć między innymi grecki amfiteatr, mogący pomieścić 1500 widzów, świątynię oraz łaźnie. Sarda to dawne średniowieczne miasto, w którym można dziś podziwiać pałac i kościół w stylu romańskim.

Informacje ogólne:

Powierzchnia: 28 748 km²
Liczba ludności: 3 195 tys.
Gęstość zaludnienia: 111,1 osób/km²
Język urzędowy: albański
Ustrój polityczny: republika
Stolica: Tirana
Jednostka monetarna: 1 lek
Religia dominująca: islamAlbania - miasta

Durres Elbasan Tirana


Albania - co warto wiedziećAlbania - Kuchnia albańska Kuchnia albańska
Albania jest krajem bałkańskim a więc i tradycje kulinarne związane są ...

Albania - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies